Alle med

Alle med må jo være et flott mål for det kristne felleskapet. Både i det store fellesskapet og de små fellesskapene. Men hvordan får vi alle med?


Skal alle (og spesielt nye) bli en del av det kristne fellesskapet må de oppleve tilhørighet og nye relasjoner.  Tilhørighet handler om relasjoner.  Relasjon til Gud og til mennesker.


Det må ikke være slik:

Bare kom til oss, det er ok, ellers får du klare deg selv, vi har ikke tid til å komme til eller ta kontakt med deg, - eller kom om du kan. Dra når du må. Passer det deg ikke lenger, eller blir det vrient, kan du alltids hoppe av.


Fellesskap i en menighet må være en helt annen opplevelse enn den vi møter ute i et ellers kaldt samfunn.

Utfordringen er å gjøre kristne fellesskap til en forpliktende opplevelse i en verden der bruk-og-kast-mentaliteten rår.

Et fellesskap der ingen står alene.

Besøkende kunne merke klikk tendenser i forsamlingen, skjønt det var diskret

Bildeopphav ukjent

Hvorledes kommer nye (de utenfor) inn i fellesskapet?

Å komme inn som ny i en menighet og møte fellesskapet der kan være en utfordring for mange. Først og fremst er det viktig at de som allerede er i fellesskapet ser og møter de som kommer med vennlighet og respekt. De som kommer søker gjerne først og fremst vennskap, trygghet og mulighet for å oppleve tilhørighet før spørmål om de vil være med i en gruppe eller tjeneste.


Fellesskap handler om gjensidig avhengighet. Som mennesker er vi skapt til å leve i fellesskap med Gud og hverandre.  Vi trenger å komme nærmere hverandre, nærmere Kristus og nærmere omverdenen.


Mange har en drøm om hvordan fellesskapet de ønsker å tilhøre skal være. Alt for mange opplever dessverre at det bare blir med drømmen. Det viser seg også at mange tenker likt når de prøver å gi uttrykk for hvordan fellesskapet skal være. Jeg har lenge tenkt på hvordan et slikt fellesskap er. Flere personer har gitt uttrykk for at de har en lengsel etter livsnært fellesskap. Hvis vi står fram og sammen våger det vi ønsker, vil flere komme til etter hvert.


Det handler om å ikke bli sittende stille, men gjøre noe med det,  -  fordi vi trenger det!

Det er viktig å samles for nettopp å bygge fellesskap. Vi skal ikke kopiere et annet fellesskap, men bygge et fellesskap av og med de menneskene vi har rundt oss.  ”Just do it, because we need it!”

Hva er hensikten med fellesskapet?

 

  • Vinne mennesker for Jesus Kristus, føre dem inn i det kristne fellesskapet og hjelpe dem å oppdage hva Gud vil de skal gjøre med sitt liv.
  • Nå mennesker som ikke har et kristent fellesskap å tilhøre eller tjene i.
  • At fellesskapet skal oppleves inkluderende, inspirerende og nyskapende.
  • At hver enkelt skal bety noe, oppleve omsorg, modning, vekst og utrustning i det kristne fellesskapet.
  • Å bygge fellesskapet på tilhørighet i små livsnære grupper i et nettverk.
  • At gruppene skal være åpne for nye og slik gi rom for vekst.
  • Å gi rom for lovsang og tilbedelse, bønn og tjeneste for hverandre, undervisning, evangelisering og misjon.
  • At mennesker som kommer skal si: ”Her er det godt å være, her vil jeg ta med andre.”
  • At mennesker skal gå beriket, velsignet og med styrke for hverdagen til neste fellesskapssamling.

Hva sier Bibelen om vår hensikt?

 

”Det jeg ønsker for dem, er at de skal få nytt mot, at de skal bli knyttet sammen i kjærlighet og at de skal nå fram til hele rikdommen av overbevisning og innsikt, så de kan fatte Guds hemmelighet, som er Kristus.” Kol.2,2

 

”Gud vil at alle mennesker skal bli frelst.” 1.Tim.2,4

 

”Tjen hverandre – hver med den nådegave han har fått…” 1.Pet.4,10-11


”Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.”  Matt.28,19

”Dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys.” 1.Pet.2,9